Υγειονομική διάταξη 221/65 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Γενικοί όροι για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων εις επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος μόνον κατόπιν αδείας συμφώνως προς το άρθρο 14 της παρούσης και εφ' όσον αποφεύγονται:

 

α) Η δημιουργία κινδύνων δια την Δημοσία Υγείαν, ως μολύνσεων, οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων.

 

β) Η αλλοίωσις των φυσικών, χημικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών των υδάτων εν γένει εις βαθμό, ώστε να παραβλάπτεται η εκάστοτε προβλεπομένη χρήσις αυτών.

 

γ) Η παρακώλυσις του φυσικού αυτοκαθαρισμού των υδάτων και του εδάφους.

 

δ) Βλάβες εις έργα και οικονομικές ζημίες εν γένει.

 

2. Προς εξασφάλιση των ανωτέρω:

 

α) Θα τηρούνται οι καθέκαστα δια της παρούσης καθοριζόμενοι όροι. Εις περιπτώσεις όμως καθ' ας δι' οιονδήποτε λόγον δεν είναι αυτοί επαρκείς, επιβάλλεται η λήψις παντός συμπληρωματικώς απαιτουμένου μέτρου.

 

β) Η έγκρισις της διαθέσεως των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, συμφώνως προς τους όρους της παρούσης, θα λαμβάνεται παρά του ενδιαφερομένου, προ πάσης κατασκευής έργων (υπονόμων λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, οικοδομών κατοικιών, ξενοδοχείων, σχολείων, νοσοκομείων, στρατώνων, ιδρυμάτων εν γένει, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.), εξ ων προέρχονται λύματα ή βιομηχανικά απόβλητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.