Προεδρικό διάταγμα 28/7/89

ΠΔ 28-07-1989: Τροποποίηση της θέσης και διάταξης των κτιρίων, που εγκρίθηκε με το από 01-10-1981 προεδρικό διάταγμα Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσεως και διατάξεως κτιρίων ανεγερθησομένων επί εκτάσεως κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής) (ΦΕΚ 582/Δ/1981)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-07-1989: Τροποποίηση της θέσης και διάταξης των κτιρίων, που εγκρίθηκε με το από 01-10-1981 προεδρικό διάταγμα Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης και εγκρίσεως θέσεως και διατάξεως κτιρίων ανεγερθησομένων επί εκτάσεως κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής) (ΦΕΚ 582/Δ/1981), (ΦΕΚ 497/Δ/1989), 09-08-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως το άρθρο 9 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3879/1958 και το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1983).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 (παράγραφος 2) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

5. Την υπ' αριθμόν 3996/1988 δήλωση του Κωνσταντίνου Τσιουπλάκη του Ελευθερίου, γενομένη ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγελίας Κομνηνού - Κούρου, για την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 23946/1981 πράξης του Συμβολαιογράφου Άρνης Γρηγορίου Μπύρου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 158/1989 γνωμοδότηση του κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 409/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-07-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.