Νόμος 1647/86

Ν1647/1986: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1647/1986: Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις, (ΦΕΚ 141/Α/1986), 19-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός

Άρθρο 2: Διοίκηση - Εκπροσώπηση - Προνόμια

Άρθρο 3: Πόροι - Διαχείριση

Άρθρο 4: Προϊστάμενος υπηρεσιών

Άρθρο 5: Υπηρεσίες του Οργανισμού

Άρθρο 6: Σύσταση αυτοτελούς υπηρεσίας, σκοπός, αρμοδιότητες

Άρθρο 7: Μεταφορά υπηρεσιών

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις φορέων του δημόσιου τομέα

Άρθρο 9: Έκδοση διαταγμάτων

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Κύρωση αποφάσεων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 15: Διατάξεις για το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 12-09-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.