Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα κάτωθι παραρτήματα:

 

Παράρτημα Α: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (I) του άρθρου 5

Παράρτημα Β: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (ΙΙ) του άρθρου 5

Παράρτημα Γ: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5

Παράρτημα Δ: Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών

Παράρτημα Ε: Υπόδειγμα αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης (Αίτησης)

Παράρτημα ΣΤ: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Παράρτημα Ζ: Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.