Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις - Ισχύς Προεδρικού Διατάγματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 2 και 5 του παρόντος διατάγματος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τα λοιπά άρθρα του παρόντος τίθενται σε ισχύ με την έκδοση της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος.

 

3. Με την έναρξη ισχύος του συνόλου του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του από [ΒΔ] 07-06-1946 βασιλικού διατάγματος, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/1976, του προεδρικού διατάγματος 31/1990 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.