Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο pd

Παράρτημα Δ: Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το ειδικό έντυπο πληροφοριών περιέχει τα εξής:

 

(α) Τα στοιχεία του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α ή Β ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώου), τον αριθμό και την περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και την εκδούσα αρχή.

 

(β) Τον τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών, την εγγύηση καλής εκτέλεσης έργου και την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

 

(γ) Τους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους εκτελείται το έργο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.