Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο pst

Παράρτημα ΣΤ: Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Ημερομηνία)

Προς: (Αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας)

 

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

 

Ο __________ 1 βεβαιώνω ότι ο __________ 2 εργάστηκε στην επιχείρηση __________3 ως __________4 κατά το χρονικό διάστημα __________5 με __________6 υπό την εποπτεία του __________7 ο οποίος είναι κάτοχος __________8.

 

Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / έγγραφα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος.

 

Ο Βεβαιών και Δηλών

(Υπογραφή)

 

Ο Εποπτεύων

(Υπογραφή)

 

1 Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης

2 Ονοματεπώνυμο ενδιαφερομένου

3 Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης

4 Το είδος της ασκούμενος δραστηριότητας

5 Το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος στην επιχείρηση

6 Τύπος απασχόλησης (είτε εξαρτημένη είτε με σύμβαση έργου)

7 Ονοματεπώνυμο εποπτεύοντος

8 Αριθμός Βεβαίωσης αναγγελίας ή Αριθμός αδείας του εποπτεύοντος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.