Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο pb

Παράρτημα Β: Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο (ΙΙ) του άρθρου 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α' κύκλου ειδικότητας Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου, Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών του Μηχανολογικού τομέα και ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Ηλεκτρολογικού τομέα.

 

2. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β' κύκλου ειδικότητας Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου και Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών του Μηχανολογικού τομέα και ειδικότητας Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων & Αυτοματισμού Αυτοκινήτου του Ηλεκτρολογικού τομέα.

 

α Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α' κύκλου ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικότητας Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων ή Αγροτικών Μηχανημάτων.

 

β Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικότητας Αγροτικών Μηχανημάτων

 

3. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ των Μηχανολογικών Ειδικοτήτων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Μηχανών Αυτοκινήτου, Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών, της Ηλεκτρολογικής Ειδικότητας Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου και της ειδικότητας Αγροτικών Μηχανημάτων της ομάδας των Γεωργοκτηνοτροφικών ειδικοτήτων

 

4. Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου [Ν] 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/1983) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Τεχνίτες Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Τεχνίτες Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνίτες Γεωργικών Μηχανών, Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων

 

5. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΛ κλάδου Μηχανολογίας, τμήματος ειδίκευσης Μηχανικών Αυτοκινήτων

 

6. Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ του Γεωργικού & Κτηνοτροφικού ή Γεωτεχνικού τομέα, τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων και του Ναυτικού τομέα, τμήματος Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

 

7. Οι κάτοχοι πτυχίου Μέσων Τεχνικών Σχολών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 (ΦΕΚ 139/Α/1970) και ισοτίμων Σχολών τμήματος Μηχανολόγων, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Ναυπηγού, Μηχανικού Αεροσκαφών ή Μηχανοσυνθέτη Αεροσκαφών, Αυτοκινήτου Μηχανών

 

8. Οι κάτοχοι πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας Τεχνιτών Αυτοκινήτων.

 

9. Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 3/1952 (ΦΕΚ 157/Α/1952) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969) (κατώτερες) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων, Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων, Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Μηχανικών Αεροσκαφών, Ηλεκτρολόγου Αεροσκαφών.

 

Η προϋπηρεσία που απαιτείται από βοηθό χειριστή, κάτοχο πτυχίου από τις σχολές που αναφέρονται ανωτέρω, για την απόκτηση της άδειας χειριστή, είναι ίση με την προβλεπόμενη στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.