Νόμος 4479/17

Ν4479/2017: Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4479/2017: Τροποποιήσεις του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 94/Α/2017), 29-06-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999)

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 56Α του νόμου 2725/1999

Άρθρο 5: Προσθήκη άρθρου 56Β στο νόμο 2725/1999

Άρθρο 6: Προσθήκη άρθρου 56Γ στο νόμο 2725/1999

Άρθρο 7: Προσθήκη άρθρου 56Δ στο νόμο 2725/1999

Άρθρο 8: Προσθήκη άρθρου 56Ε στο νόμο 2725/1999

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Χώροι γυμναστηρίων σε ξενοδοχεία

Άρθρο 15: Αποπληρωμή αποζημιώσεων λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011)

Άρθρο 23: Διάρθρωση και στελέχωση Δημόσιας Αρχής Λιμένων

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-06-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.