Νόμος 4479/17 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορούν να διατίθενται πιστώσεις από τους πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 σε Συνδέσμους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των οικείων δήμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

2. Ειδικά για τα έτη 2017 έως και 2020, οι πόροι του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010) μπορεί να κατανέμονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών απευθείας στους Συνδέσμους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 133 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.