Νόμος 4479/17 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Χώροι γυμναστηρίων σε ξενοδοχεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 32 του νόμου 2725/1999 δεν έχει εφαρμογή για τη λειτουργία χώρου γυμναστηρίου, επιφανείας από 20 m2 έως 100 m2, εντός ξενοδοχείου, εφόσον ο χώρος αυτός διατίθεται αποκλειστικά στους ενοίκους του ξενοδοχείου, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση για τουλάχιστον 1 πλήρη ημέρα.

 

2. Οι ανωτέρω χώροι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 216/2015 (ΦΕΚ 10/Β/2015) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.