Νόμος 4479/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 56Α του νόμου 2725/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 56Α του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 56Α: Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες

 

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν:

 

α) Κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις:

 

α)α) Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.

 

β)β) Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.

 

γ)γ) Ομάδα Β1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.

 

δ)δ) Ομάδα Β2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.

 

ε)ε) Ομάδα Γ1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.

 

στ)στ) Ομάδα Γ2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις με 5.000 θεατές και πάνω, ανεξάρτητα από την κατηγορία των αγώνων.

 

ζ)ζ) Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.

 

η)η) Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.

 

θ)θ) Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.

 

ι)ι) Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.

 

β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:

 

α)α) Ομάδα Ζ: Υπαίθριες εγκαταστάσεις (μόνιμες ή προσωρινές) διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος κ.λ.π.) ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού.

 

β)β) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λ.π.).

 

γ)γ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες εγκαταστάσεις).

 

δ)δ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές εγκαταστάσεις).

 

ε)ε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του νόμου 2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λ.π.).

 

2. Διαδικασία ένταξης αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες:

 

α) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εκδίδει μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των εθνικών και ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

β) Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων.

 

Οι Περιφέρειες όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος απόφαση με την κατάταξη όλων των περιφερειακών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων. Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β, ο φορέας διοίκησης κάθε εγκατάστασης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και επομένως η εγκατάσταση παραμένει στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών, εκδίδεται νέα απόφαση από τον οικείο δήμο.

 

γ) Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι), η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β από την αρμόδια Αρχή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.