Νόμος 4320/15 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 221/Α/2013) καταργείται και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Δύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επικουρικών ιατρών μέχρι 31-12-2015, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.}

 

3. Παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2018 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται αναδρομικά από 01-08-2017. Ομοίως παρατείνεται και η θητεία του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

 

Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους παρατείνεται η θητεία του, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με το άρθρο 29 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015), με την παράγραφο 7 του άρθρου 52 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016), με την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.