Νόμος 4320/15 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) και κωδικοποιήθηκε ως παράγραφος 4 του άρθρου 81 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Με όμοια απόφαση, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης οι αρμοδιότητες της περίπτωσης ε' του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1299/1982 (ΦΕΚ 129/Α/1982) και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3133/2003 (ΦΕΚ 85/Α/2003) με εξαίρεση τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.