Νόμος 4305/14 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Συμβάσεις μίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση, ειδικά για το σχολικό έτος 2014 - 2015 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτονται με τις σχολικές καθαρίστριες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ανθρωποωρών απασχόλησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την 01-09-2014.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 15/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.