Νόμος 4305/14 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Θέματα Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξης στις νέες κατηγορίες κλειδιών, των υφιστάμενων ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την κατάταξη των υφιστάμενων ξενοδοχείων στις νέες κατηγορίες αστέρων.}

 

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4276/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους σε κατηγορίες αστέρων, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία κατάταξης στις νέες κατηγορίες αστέρων των υφιστάμενων οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.