Νόμος 4305/14 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 προστίθεται υποπερίπτωση ι)γ)ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για την προώθηση στο Τμήμα Νομοθετικού Έργου των νομικών πράξεων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.}

 

2. Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ) Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Πατρών και Ηρακλείου συγκροτούνται από τα εξής αυτοτελή Γραφεία:

 

α)α) Επιμελητών Ανηλίκων και

β)β) Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Καθήκοντα Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ασκεί ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου.

 

δ) Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αγρινίου, Βέροιας, Βόλου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λαμίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Ναυπλίου, Πύργου, Ροδόπης, Ρόδου, Σύρου, Τρικάλων, Τριπόλεως, Χανιών, Χαλκίδας, Άρτας, Αιγίου, Αμαλιάδας, Αλεξανδρούπολης, Γιαννιτσών, Δράμας, Έδεσσας, Θηβών, Κατερίνης, Καρδίτσας, Κεφαλληνίας, Καστοριάς, Κω, Λασιθίου, Λιβαδειάς, Μεσολογγίου, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Σάμου, Σερρών, Σπάρτης, Φλώρινας, Χίου, Κορίνθου, Άμφισσας, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Νάξου, Γρεβενών, Κυπαρισσίας, Γυθείου, Καλαβρύτων, Ζακύνθου και Λευκάδας λειτουργούν σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Καθήκοντα Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Γραφείου ασκεί ο αρχαιότερος υπηρετών.}

 

3. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ. Ο συντονισμός της επιθεώρησης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ασκείται από κεντρικό επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα καθήκοντα του κεντρικού επιθεωρητή ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αντιεγκληματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.}

 

4. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος 101/2014, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν μόνο Επιμελητές Ανηλίκων ή μόνο Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής, οι υπηρετούντες ασκούν πλέον των καθηκόντων του κλάδου τους και τα καθήκοντα και των δύο κλάδων. Η Διεύθυνση Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την κατάλληλη επιμόρφωση των Επιμελητών.}

 

5. Η περίπτωση 3)β' του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμελητών Νυχτερινής Απασχόλησης, θέσεις: 1.}

 

6. Στο άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 προστίθεται περίπτωση 3)ε' ως εξής:

 

{ε) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φύλαξης, θέσεις: 5.}

 

7. Η περίπτωση 3)γ' του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός, θέσεις: 2.}

 

8. Η περίπτωση 3)δ' του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγείρων, θέσεις: 2.}

 

9. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, θέση: 1.}

 

10. Στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Οι υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός με ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγείρων κατατάσσονται στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγείρων.}

 

11. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2.2 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Οι υπάλληλοι της ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός, με ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων κατατάσσονται στην ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων.}

 

12. Ο τίτλος του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κλάδοι Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Οργανικών Μονάδων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.}

 

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Της Διεύθυνσης του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Ανηλίκων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων.}

 

14. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 101/2014 η φράση κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 44 και 46 του παρόντος διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 44 και 45 του παρόντος διατάγματος.}

 

15. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Των Καταστημάτων Κράτησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.}

 

16. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο προεδρικό διάταγμα 101/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.