Νόμος 4452/17

Ν4452/2017: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4452/2017: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 17/Α/2017), 15-02-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο A: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

Άρθρο 1: Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Άρθρο 2: Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων

Άρθρο 3: Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και λοιπών δημοσίων βιβλιοθηκών

 

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων δημόσιων βιβλιοθηκών

Άρθρο 6: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Άρθρο 7: Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων

Άρθρο 8: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας σχολικών μονάδων

Άρθρο 9: Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 14: Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 15: Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 16: Ρύθμιση οικονομικών ζητημάτων

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

Άρθρο 18: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση θεμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και θεμάτων για την έρευνα

 

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Άρθρο 20: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 21: Αυτοχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις θεμάτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Άρθρο 25: Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Άρθρο 26: Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Άρθρο 27: Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για την Έρευνα

Άρθρο 29: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 31: Ρύθμιση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 32: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για ζητήματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις ζητημάτων μη τυπικής εκπαίδευσης

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-02-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.