Νόμος 4256/14 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

τα άρθρα 1 έως 14 του νόμου [Ν] 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999), εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 η οποία αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 16 του άρθρου 40 του νόμου 3182/2003 (ΦΕΚ 220/Α/2003),
το άρθρο 40 του νόμου 3182/2003 (ΦΕΚ 220/Α/2003),
η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του νόμου 3182/2003 (ΦΕΚ 220/Α/2003),
οι διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010),
η περίπτωση ι)γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010),
το εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και το άρθρο 8 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998),
το άρθρο 1 του από [ΠΔ] 01-03-1927 προεδρικού διατάγματος Περί ιδρύσεως Οίκου Ναύτου (ΦΕΚ 32/Α/1927),
το άρθρο 1 του από [ΠΔ] 20-05-1936 προεδρικού διατάγματος Περί του σκοπού της ιδρύσεως και του τρόπου λειτουργίας του στον Πειραιά Οίκου Ναύτου (ΦΕΚ 219/Α/1936),
τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 και 17 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 192/1936 (ΦΕΚ 438/Α/1936),
η παράγραφος 4 του άρθρου 93 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)),
το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 56/1977 (ΦΕΚ 22/Α/1977),
το από [ΠΔ] 03-01-1937 προεδρικό διάταγμα Περί συνθέσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των Γραφείων Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ 9/Α/1937),
η υπ' αριθμόν 2214.1/8/90/1990 απόφαση (ΦΕΚ 639/Β/1990),
η υπ' αριθμόν 70055/2703/1982 απόφαση (ΦΕΚ 205/Β/1982),
καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.