Νόμος 2575/98

Ν2575/1998: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2575/1998: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, (ΦΕΚ 23/Α/1998), 04-02-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

 

Άρθρο 1: Θέματα λειτουργίας, εισφορών και προσωπικού

 

Κεφάλαιο Β: Λιμενικά θέματα

 

Άρθρο 2: Λειτουργικά θέματα

Άρθρο 3: Θέματα προσωπικού και εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο Γ: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο

 

Άρθρο 4: Θέματα πόρων

Άρθρο 5: Θέματα ασφάλισης

 

Κεφάλαιο Δ: Διάφορα οργανωτικά θέματα

 

Άρθρο 7: Ναυτιλιακά θέματα

Άρθρο 8: Θέματα του Οίκου Ναύτου

Άρθρο 9: Διοικητικά θέματα

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 10: Καταργούμενες διατάξεις

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-01-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.