Νόμος 3905/10 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

(α) Τα άρθρα 1, 2, 4 έως 6, 8 έως 29 και 34 έως 39 του νόμου [Ν] 1597/1986.

 

(β) Το άρθρο 4 του νόμου 2557/1997, εκτός από την παράγραφο 6.

 

(γ) Το εδάφιο ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2328/1995, εκτός από την τελευταία περίοδο.

 

(δ) Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 10 του νόμου 2328/1995.

 

(ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1866/1989.

 

(στ) Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1108/1942.

 

(ζ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου 2557/1997.

 

(η) Τα άρθρα 31 έως 36 του νόμου 1158/1981.

 

(θ) Η παράγραφος 19 του άρθρου 8 του νόμου 2557/1997.

 

(ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του νόμου 1158/1981.

 

(ι(α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του νόμου 1158/1981, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 

2. Το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1597/1986 καταργείται την 01-10-2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.