Νόμος 2557/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ζητήματα κινηματογραφικής πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επωνυμία ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια του παρόντος νόμου αναφέρεται ως ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

 

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, εφόσον δεν ρυθμίζεται κάτι ειδικότερα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Η επωνυμία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην ελληνική είναι ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η δε διεθνής THESSALONIKI FILM FESTIVAL.

 

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στεγάζεται στους χώρους του παλιού κινηματογράφου Ολύμπιον ιδιοκτησίας του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997. Η κυριότητα του Ολύμπιον περιέρχεται στο Φεστιβάλ, εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση. Το Ολύμπιον, όταν δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και του Μουσείου Κινηματογράφου, μπορεί να χρησιμοποιείται και για την εμπορική εκμετάλλευσή του ως κινηματογράφου απευθείας ή μέσω αναδόχου.

 

β. Σκοπός του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι η διάδοση του κινηματογράφου και η διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια του ελληνικού κοινού με την προβολή ελληνικών και ξένων ταινιών ποιότητας.

 

Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται, ιδίως, η προώθηση και η προβολή των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών και γενικά η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας, η προώθηση, διάδοση και προβολή ξένων ταινιών του νέου κινηματογράφου από όλον τον κόσμο, καθώς και η ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης ως τόπου συνάντησης των Ελλήνων και ξένων δημιουργών με το ελληνικό κοινό και συγχρόνως η ανάδειξή της ως τόπου αγοράς και διάθεσης των ταινιών.

 

Στα πλαίσια του σκοπού του το ΦΕΤΙΒΑΛ αναπτύσσει κάθε είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες, σχετικά με την κινηματογραφική τέχνη, σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμενο με καλλιτεχνικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και συζητήσεων και γενικό πνευματικών εκδηλώσεων, προβαίνει, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με τρίτους, στην εγγραφή και αναπαραγωγή κάθε είδους εκδηλώσεών του σε ήχο ή ήχο και εικόνα, καθώς και στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων. Ειδικότερα το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στα πλαίσια του σκοπού του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αναλαμβάνει ιδίως:

 

Ι. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

ΙΙ. Τη διοργάνωση ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικές ταινίες Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο.

ΙΙΙ. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων παράλληλα με τα δύο ΦΕΣΤΙΒΑΛ με αξιόλογες ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευσή τους.

IV. Τη διοργάνωση αγοράς (market) κινηματογραφικών ταινιών και οπτικοακουστικών προϊόντων.

V. Την προώθηση των προγραμμάτων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και των παράλληλων εκδηλώσεών του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

VI. Την πραγματοποίηση αφιερωμάτων (εκδόσεις, προβολές, διαλέξεις) σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τεχνικούς, κινηματογραφικά κινήματα, εθνικές κινηματογραφίες.

VII. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, μπορεί να συμμετέχει σε εταιρίες και άλλους φορείς (στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή) και να διατηρεί γραφείο σε άλλες πόλεις.

VIII. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη με ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο.

 

γ. Όργανα Διοίκησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος νόμου, είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής.

 

α)α. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από:

 

Ι. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Έναν εκπρόσωπο της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών.

ΙΙΙ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος.

IV. Ένα εκπρόσωπο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

V. Έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου Σωματείου Παραγωγών Κινηματογράφου - Τηλεόρασης

VI. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου -Τ/Ο.

VΙΙ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών.

VIΙΙ. Έναν εκπρόσωπο των Διανομέων Κινηματογραφικών Ταινιών.

IX. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος.

X. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.

XI. Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Ελλήνων Σκηνοθετών - Παραγωγών Κινηματογράφου.

XII. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

XIII. Έναν εκπρόσωπο της HELEXPO - Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

XIV. Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

XV. Έναν εκπρόσωπο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας που ορίζεται από αυτούς ή που σε αντίθετη περίπτωση κληρώνεται με ευθύνη του Υπουργού Πολιτισμού μεταξύ των σταθμών που έχουν επενδύσει το 1,5% του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1866/1989 όπως αυτός ισχύει.

XVI. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

XVII. Έναν εκπρόσωπο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

XVIII. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.

 

Η θητεία της Γενικής Συνέλευσης είναι τετραετής. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους για να εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και το πρόγραμμα δράσης του προηγούμενου έτους και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έκτακτα όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών της και κάθε φορά που θεωρεί αναγκαία τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

β)β. Η Διοίκηση και διαχείριση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

 

Ι. Τον Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

ΙΙ. Το Διευθυντή, που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και είναι πρόσωπο με ειδική εμπειρία και ενασχόληση με τον κινηματογράφο. Ο Διευθυντής ασκεί και καθήκοντα Αντιπροέδρου.

ΙΙΙ. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον αναπληρωτή του.

IV. Έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (HELEXPO - Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης), με τον αναπληρωτή του.

V. Τον Ειδικό Σύμβουλο για θέματα Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Ο Πρόεδρος, ο Διευθυντής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο απωλέσει την ιδιότητά του, πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται αντικαταστάτης του με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις υπό στοιχεία ΙΙΙ και IV περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου, ως αντικαταστάτης ορίζεται ο αναπληρωτής του μέλους που απώλεσε την ιδιότητά του Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται.

 

Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με την απόφαση διορισμού.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τα ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα ή ορίζει εισηγητή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.

 

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθυντής που ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου.

 

γ)γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι ο Διευθυντής.

 

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

 

Ι. Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τους κανονισμούς διεξαγωγής των ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ΙΙ. Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα από όπου και αν προέρχονται, αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγήσεις, συνάπτει δάνεια και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ΙΙΙ. Έχει πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

IV. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοικήσεως του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

 

δ)δ. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αποκλειστικές αρμοδιότητες:

 

Ι. Επιλέγει μεταξύ των ταινιών που συμμετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (2) ελληνικές ταινίες προκειμένου να συμμετάσχουν και στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Επιλέγει, επίσης, και τις ταινίες του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Στο έργο της επιλογής αυτών των ταινιών μπορεί να ζητά τη συνδρομή ειδικών συνεργατών που ορίζει ο ίδιος. Καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής των ταινιών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.

ΙΙ. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, για τις οποίες εγκρίνει τις επί μέρους δαπάνες, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του.

ΙΙΙ. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί δε επιπλέον όσες άλλες αρμοδιότητες του παραχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.

IV. Προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, συντελεστές ταινιών και γενικότερα άτομα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζει τους όρους πρόσκλησής τους, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις ή αμοιβές τους.

V. Υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό των έργων του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κρίνει τη νομιμότητά τους.

VΙ. Συντάσσει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

VII. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

VIII. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό και τους ειδικούς συνεργάτες και καθορίζει τους όρους των παραπάνω συμβάσεων.

IX. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το διοικητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά τις προσλήψεις, το είδος των συμβάσεων με τις οποίες το προσωπικό αυτό θα απασχολείται και τους όρους τους.

Χ. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του τεχνικού προσωπικού και των ειδικών συνεργατών και γενικά ασκεί κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

 

ε)ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ο διορισμός του Διευθυντή μπορεί να ανακληθεί και πριν τη λήξη της θητείας του, αν το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του κρίνει ως μη επιτυχές το έργο του και ζητήσει για το λόγο αυτόν την ανάκληση του διορισμού του από τον Υπουργό. Η παραπάνω ανάκληση δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής στο Διευθυντή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται Αναπληρωτής Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ με διάρκεια θητείας ίση με τη διάρκεια θητείας του Διευθυντή. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής είναι πρόσωπο με ειδική ενασχόληση με τον κινηματογράφο. Με την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του Αναπληρωτή, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία.

 

Ο Αναπληρωτής προτείνεται στον Υπουργό από το Διευθυντή και τον αναπληρώνει στα διοικητικά και διαχειριστικά καθήκοντά του, ιδίως των περιπτώσεων VI, VII, VIII, IX και X της περίπτωσης δ)δ) του παρόντος εδαφίου και όπου αλλού ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο.

 

Οι αποδοχές του Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και του Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και κάθε είδους σχετικά επιδόματα και προσαυξήσεις, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

δ. Η περιουσία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αποτελείται από την περιουσία που έχει αποκτηθεί από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, κατά τη διοργάνωση του τα προηγούμενα έτη στο πλαίσια του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου και από όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους που αποκτά κατά τη λειτουργία του.

 

ε. Οι πόροι του ΦΕΣΤΙΒΑΛ είναι:

 

Ι. Η ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, για την οποία θα υπάρχει σχετική ειδική πρόβλεψή στον ετήσιο προϋπολογισμό του.

ΙΙ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημόσιων ή μη φορέων και οργανισμών, έσοδα από τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες, χορηγίες, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, καθώς και κάθε είδους κοινωνικοί πόροι.

ΙΙΙ. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει όλα τα δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, που προβλέπονται από το από 26-07/10-08-1994 ή από άλλες διατάξεις.

 

στ. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού, οποτεδήποτε ο τελευταίος το ζητήσει, κάθε στοιχείο σχετικό με την πορεία των εργασιών και την πραγματοποίηση του σκοπού του.

 

ζ. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ασκείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, από το Συμβούλιο του Σώματος ορκωτών Ελεγκτών μέχρι την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού.

 

Η διαχειριστική χρήση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Ειδικό η πρώτη χρήση λήγει την 31-12-1997.

 

Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό κατά τις κείμενες διατάξεις, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού, συνοδευόμενος από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από πιστοποιητικό των ελεγκτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

η. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία του.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του νομικού προσώπου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις, όσον αφορά τα τηρούμενα από αυτό βιβλία και στοιχεία, τις διαδικασίες ελέγχων και τις άλλες σχετικές υποχρεώσεις.

 

θ. Ι. Τα θέματα διοργάνωσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ και του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθορίζονται από τους κανονισμούς διεξαγωγής τους που καταρτίζονται από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

ΙΙ. Τα βραβεία του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

 

ΙΙΙ. Ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, που συγκροτείται κάθε φορά διορίζεται υποχρεωτικά από το Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και ένας Έλληνας υπήκοος που ασχολείται επαγγελματικά με τον κινηματογράφο.

 

ι. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλη η περιουσία, που έχουν αποκτηθεί στο παρελθόν κατά τη διοργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ, περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, χωρίς καμιά ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση.

 

Οι εκκρεμείς δίκες, αν υπάρχουν, συνεχίζονται από το νομικό πρόσωπο που ιδρύεται με το παρόν άρθρο.

 

Το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ διατηρεί τα μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματά του και εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου που συνιστάται με το παρόν και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού. Με την κοινή αυτή υπουργική απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ι)α. Τα άρθρα 30 ως και 33 του νόμου [Ν] 1597/1986 καταργούνται,

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

2. α. Ιδρύεται ως αυτοτελές τμήμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΜΚΘ).

 

β. Σκοπός του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι η συγκέντρωση, διάσωση και μουσειολογική προβολή των στοιχείων της κινηματογραφικής ζωής της χώρας. Για την εκπλήρωση των σκοπών του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης οργανώνει ερευνητικό και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους συναφείς φορείς και μεριμνά για τη μελέτη και τεκμηρίωση κάθε είδους υλικού σχετικού με την κινηματογραφική τέχνη.

 

Με προγραμματική σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης) και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται οι όροι της μεταξύ τους συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης του κινηματογραφικού υλικού, με στόχο την καλύτερη δυνατή συντήρηση και προβολή των συλλογών τους.

 

γ. Η κυριότητα ή άλλα δικαιώματα επί διαφόρων συλλογών κινηματογραφικών ειδών, κινηματογραφικών μηχανών και κινηματογραφικών εξαρτημάτων, προθηκών βιτρινών, εντύπων, βιβλίων, αφισών, γιγαντοαφισών, κινηματογραφικού διαφημιστικού υλικού, φωτογραφιών, κινηματογραφικών ταινιών, κινηματογραφικών ντοκιμαντέρ, βιντεοκασετών, δίσκων και CDs μουσικής κινηματογράφου, μαγνητοταινιών, ιδιωτικών δημοσιευμάτων του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997, που τα απέκτησε για τη δημιουργία, συγκρότηση και λειτουργία του Μουσείου, περιέρχεται στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση.

 

δ. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εποπτεύεται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή με τετραετή θητεία και διευθύνεται από το Διευθυντή.

 

α)α) Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Ένα μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης. Με την πράξη διορισμού ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Μουσείου.

 

Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται μέχρι διορισμού νέας.

 

β)β) Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Ι. Παρακολουθεί την επιστημονική και διοικητική λειτουργία του Μουσείου.

ΙΙ. Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης του Μουσείου.

ΙΙΙ. Εισηγείται τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

ΙV. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Μουσείου, σύμφωνα με τον κανονισμό και τους στόχους του.

V. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Μουσείο.

VΙ. Αποφασίζει για αγορές, που γίνονται για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου, για ανταλλαγές ή παραχωρήσεις των συλλεκτικής αξίας αντικειμένων του και για δανεισμό ή πωλήσεις αντικειμένων των συλλογών του.

VII. Συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ο οποίος περιέχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για τον προϋπολογισμό του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

VIII. Συγκροτεί καλλιτεχνικές, τεχνικές ή άλλες συμβουλευτικές επιτροπές για ειδικό θέματα από μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ή και άλλα πρόσωπα που έχουν σχετική εμπειρία και γνώσεις.

 

γ)γ) Ο Διευθυντής διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού για τέσσερα (4) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Ι. Σχεδιάζει τον επιστημονικό, ερευνητικό προγραμματισμό του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους σκοπούς του.

ΙΙ. Μεριμνά για την υλοποίηση των στόχων του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή για κάθε σχετικό θέμα.

ΙΙΙ. Εισηγείται για τον εμπλουτισμό των συλλογών από αγορές, δωρεές, κληρονομιές, δάνεια.

ΙV. Εισηγείται τον προϋπολογισμό του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως ιδιαίτερο κεφάλαιο του προϋπολογισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

V. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

VI. Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία των Τμημάτων του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

VII. Μεριμνά για το έργο και ελέγχει την απόδοση του προσωπικού.

VIII. Συνεργάζεται με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να έχει ειδική γνώση και εμπειρία στον τομέα του κινηματογράφου ή μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές αντικείμενο.

 

ε. Πόροι του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τους οποίους καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας, επέκτασης και συντήρησης αυτού αλλά και οι δαπάνες για προγράμματα είναι οι εξής:

 

Ι. Οι πόροι και τα έσοδα από εισιτήρια επισκεπτών, εισφορές φορέων, τόκους καταθέσεων, πώληση εντύπων και βιβλίων, επιχορηγήσεις και ειδικές χρηματοδοτήσεις, ειδικά κονδύλια οργανισμών και φορέων.

ΙΙ. Το τέλος χρήσης ή ενοικίασης προς χρήση κινηματογραφικών μηχανών, αποσπασμάτων ταινιών, μουσειακού υλικού και τα έσοδα από προβολές κινηματογραφικών ταινιών, ενοικίαση αιθουσών.

ΙΙΙ. Ειδικές συνεισφορές, μετά από έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής, χορηγών και διαφημιζομένων.

IV. Επιχορήγηση του Δημοσίου.

V. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

στ Μέχρι τη θέσπιση των διαφόρων Κανονισμών το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης λειτουργεί σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

 

ζ. Κάθε είδους δικαιώματα του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 ως προς την κυριότητα ή τη χρήση κτιρίων για τη στέγαση των λειτουργιών του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μεταβιβάζονται στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

3. α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το Νοέμβριο κάθε έτους, απονέμονται χρηματικά βραβεία ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα εδάφια.

 

β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, των οποίων η παραγωγή ολοκληρώθηκε εντός των δώδεκα μηνών που προηγούνται της προβλεπόμενης στο παρόν προθεσμίας υποβολής, οι ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) που έλαβαν μέρος στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ της Θεσσαλονίκης, καθώς και οι ταινίες μικρού μήκους που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ της Δράμας του ίδιου έτους. Η αίτηση για την υποβολή υποψηφιότητας ταινίας στα κρατικά βραβεία ποιότητας κατατίθεται μαζί με ένα αντίτυπο της ταινίας στο Τμήμα Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Με την υποβολή της αίτησης ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους για τα κρατικά βραβεία ποιότητας, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή και προβολή της ταινίας στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να μεταβάλλεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες των βραβείων που απονέμονται σε ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, σε ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, το χρηματικό ποσό του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 58.700 ευρώ, τα χρηματικά ποσά των υπόλοιπων βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας, καθοριζόμενα ως ποσοστά του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, καθώς και τρόπος κατανομής των ποσών των βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας.

 

δ. Η επιλογή των ταινιών που βραβεύονται γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας των μελών της Επιτροπής που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση ε' του παρόντος. Η ειδικότερη διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

ε. Με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται και λειτουργεί ειδική Επιτροπή.

 

Η επιτροπή αυτή ονομάζεται Κριτική Επιτροπή Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας και αποτελείται από τα εξής πενήντα (50) μέλη:

 

Ι. από το Διευθυντή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Σύμβουλο κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ίδιου Φεστιβάλ

 

ΙΙ. από δέκα (10) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, τα οποία επιλέγει και διορίζει κατά την κρίση του ο Υπουργός Πολιτισμού.

 

ΙΙΙ. από τριάντα πέντε (35) εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων.

 

Η υπόδειξη και ο διορισμός των εκπροσώπων των επαγγελματικών οργανώσεων ως μελών της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και κατά τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου

 

ΙV. από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

στ. Κατά το μήνα Ιούνιο κάθε έτους οι επαγγελματικές οργανώσεις καθενός από τους παρακάτω αναφερόμενους κλάδους, με έγγραφό τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, υποδεικνύουν τα προτεινόμενα απ' αυτές μέλη της παραπάνω επιτροπής. Αν σε κάποιο κλάδο υπάρχουν περισσότερες από μία οργανώσεις, τα μέλη της επιτροπής υποδεικνύει η πιο αντιπροσωπευτική από αυτές. Συγκεκριμένα υποδεικνύονται από τις αντίστοιχες πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τα εξής τριάντα πέντε (35) πρόσωπα:

 

Τέσσερις (4) σκηνοθέτες, τέσσερις (4) κριτικοί κινηματογράφου, τέσσερις (4) ηθοποιοί, τρεις (3) παραγωγοί, δύο (2) διευθυντές φωτογραφίας, τρεις (3) σεναριογράφοι, δύο (2) μουσικοί, δύο (2) σκηνογράφοι - ενδυματολόγοι, δύο (2) διευθυντές παραγωγής, δύο (2) αιθουσάρχες, δύο (2) διανομείς κινηματογραφικών ταινιών, δύο (2) εκπρόσωποι κινηματογραφικών λεσχών και της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, ένας (1) καλλιτεχνικός διευθυντής δημοτικών κινηματογράφων, ένας (1) μοντέρ και ένας (1) ηχολήπτης.

 

Αν μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους δεν έχουν υποδειχθεί τα μέλη επιτροπής από τις αντίστοιχες πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ή τέτοιες οργανώσεις δεν υπάρχουν, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

ζ. Τα παραπάνω πρόσωπα διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας, ενώ ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος διορίζονται ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και ο Σύμβουλος Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αντίστοιχα. Αν παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης του Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Συμβούλου Κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής τού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ίδιου Φεστιβάλ ή κάποιου από τα πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που επέλεξε ο Υπουργός Πολιτισμού, η αναπλήρωσή τους γίνεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, τα οποία κατά την κρίση του επιλέγει και διορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού.

 

η. Δεν μπορούν να μετάσχουν στην προβλεπόμενη από το επόμενο εδάφιο θ' ψηφοφορία, μέλη της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας τα οποία μετείχαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στην παραγωγή ταινίας που είναι υποψήφια για βραβείο ταινίας μεγάλου ή μικρού μήκους, ταινίας τεκμηρίωσης μεγάλου ή μικρού μήκους και ταινίας κινουμένων σχεδίων, προκειμένου δε περί επί μέρους δημιουργιών οι υποψήφιοι, καθώς και οι παραγωγοί και σκηνοθέτες των αντίστοιχων ταινιών. Θεωρούνται καταλαμβανόμενα από την παραπάνω απαγόρευση αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα των οποίων το όνομα αναφέρεται στους τίτλους της αντίστοιχης ταινίας.

 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι η εκ μέρους οποιουδήποτε ενδιαφερομένου υποβολή σχετικής έγγραφης ένστασης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

 

θ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων της Κριτικής Επιτροπής Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

 

ι. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

4. Οι ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), οι οποίες επελέγησαν ως υποψήφιες για βράβευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιπτώσεις δ' και ε', εκτός από αυτές που βραβεύονται, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στην οποία καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά επισήμως στο κοινό στα αντίστοιχα ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση η' της παραγράφου 14 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

5. Στο άρθρο 60 του κωδικοποιημένου κειμένου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 34/1995 μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3 και αναριθμείται η παράγραφος 3 σε 4 ως εξής:

 

{3. Τα ποσά των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 διπλασιάζονται αν το μίσθιο είναι κινηματογράφος.

 

4. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση πριν από την απόδοση του μισθίου, αλλιώς ο μισθωτής δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, μετά από γνώμη των αρμόδιων πανεπιστημιακών οργάνων, όπου αυτή προβλέπεται, είναι δυνατό να ιδρύονται τμήματα κινηματογραφικής θεωρίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να ιδρυθεί αυτοτελής ανώτατη πρακτική σχολή κινηματογραφίας.

 

Με τα προεδρικά αυτά διατάγματα ορίζονται τα σχετικά με τη μορφή, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη λειτουργία, την εκλογή και το διορισμό του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού, το πρόγραμμα και τους τίτλους σπουδών, κάθε άλλο συναφές ζήτημα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καταρτίζεται το καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου (άρθρα 16 - 26) του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως αυτός ισχύει. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται τα σχετικά με τη νομική μορφή, τους σκοπούς, τους πόρους, τα όργανα διοίκησης και ελέγχου, την εποπτεία, την εσωτερική διάρθρωση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι με τον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

8. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1876/1990, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Κάθε χρόνο καταβάλλεται στους επιχειρηματίες αιθουσών προβολής ταινιών ποσό ίσο με ποσοστό 10% του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγματοποίησε η αίθουσα στη διάρκεια του χρόνου.

 

β. Αν η αίθουσα έχει προβάλει ταινίες που οι διάλογοι της πρωτότυπης τελικής μορφής τους είναι στην ελληνική γλώσσα, ασχέτως μέρους των διαλόγων που έχουν γυριστεί σε άλλη γλώσσα, όπως ενδεχομένως επιβάλλει το σενάριο, το ποσοστό καταβολής του παραπάνω εδαφίου α' διαμορφώνεται ως εξής:

 

α.α. Για αίθουσες χειμερινής προβολής σε 30% για μια εβδομάδα προβολής, σε 40% για δύο εβδομάδες προβολής, σε 48% για τρεις εβδομάδες προβολής και σε 55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής, κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο εκάστης περιόδου. Κατά την προβολή ελληνικών ταινιών στη χειμερινή περίοδο, η αίθουσα πρέπει να έχει συμπληρώσει πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ταινία μικρού μήκους.

 

β.β. Για υπαίθριους κινηματογράφους σε 30% για μια εβδομάδα προβολής, σε 45% για δύο εβδομάδες προβολής και σε 55% για τρεις εβδομάδες προβολής κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

 

Θεωρείται ως εβδομάδα προβολής ελληνικής ταινίας όταν, κατά τα χρονικά διαστήματα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και κατά την εβδομάδα που προηγείται και έπεται της Κυριακής του Πάσχα, προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ης ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως αντικαταστάθηκε παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1876/1990 και ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ. Ενισχύονται ειδικά τα γραφεία διανομής, τα οποία κάθε κινηματογραφική περίοδο και ειδικότερα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ης Απριλίου διανέμουν τρεις τουλάχιστον ταινίες ελληνικής παραγωγής, η καθεμία από τις οποίες προβάλλεται σε κινηματογράφους α' προβολής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για πέντε κινηματογραφικές εβδομάδες.

 

Στα γραφεία διανομής που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο αποδίδεται το 50% του ειδικού φόρου από τα εισιτήρια που πραγματοποιούν οι ταινίες αυτές στην Ελλάδα και μέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες (100.000) εισιτήρια ανά ταινία κατά μέγιστο.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.