Νόμος 2328/95

Ν2328/1995: Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2328/1995: Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 159/Α/1995), 03-08-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ιδιωτική τηλεόραση

 

Άρθρο 1: Ιδιωτική τηλεόραση - φύση και λειτουργία της Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών

Άρθρο 2: Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

Άρθρο 3: Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων - Δικαίωμα απάντησης - Προστασία της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής ηλικίας - Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας

Άρθρο 4: Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις - Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

 

Κεφάλαιο Β: Τοπική ραδιοφωνία

 

Άρθρο 6: Τοπική ραδιοφωνία - Φύση και λειτουργία της - Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών

Άρθρο 7: Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών

Άρθρο 8: Αρχές λειτουργίας, εκπομπών, διαφημίσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών - Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση της άδειας - Ειδικές ποινικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Θέματα ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και τύπου

 

Άρθρο 9: Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Άρθρο 10: Κατοχύρωση του επαγγέλματος του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων

Άρθρο 11: Ιδιωτικές επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Ρύθμιση θεμάτων τύπου

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης - Ασφαλιστικά θέματα - Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 14: Θέματα του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Άρθρο 15: Ονομαστικοποίηση μετοχών

Άρθρο 16: Ασφαλιστικά θέματα

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.