Νόμος 1158/81

Ν1158/1981: Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1158/1981: Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού, (ΦΕΚ 127/Α/1981), 13-05-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής αποφασίσαμε:

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση και Διοίκηση σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως

 

Άρθρο 1: Βαθμίδα

Άρθρο 3: Κατηγορίες Σχολών

Άρθρο 4: Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας

Άρθρο 6: Στέγαση - Καταλληλότητα Κτιρίου

Άρθρο 7: Μεταβίβαση αδείας

Άρθρο 8: Ανάκληση αδείας

Άρθρο 9: Επωνυμία - Προσωνυμία

Άρθρο 11: Οργάνωση - Λειτουργία

Άρθρο 12: Φοίτηση - Προσόντα εγγραφής

Άρθρο 13: Τίτλοι Σπουδών

Άρθρο 14: Εξετάσεις

Άρθρο 15: Διδακτικό Προσωπικό - Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Διευθυντή - Περιορισμοί Διευθυντή και Καθηγητών

Άρθρο 16: Προσόντα Διευθυντού Σπουδών - Καθηγητών Πρόσληψη

Άρθρο 18: Είδη παραβάσεων

Άρθρο 19: Πειθαρχικές και Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 23: Ατέλειες - Υποτροφίες

Άρθρο 24: Επιχορηγήσεις - Δάνεια

Άρθρο 25: Γνωμοδοτική Επιτροπή

Άρθρο 28

Άρθρο 30: Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου

 

Άρθρο 31: Σκοπός

Άρθρο 32: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Άρθρο 34: Αναβίβαση βραβευθέντος έργου

Άρθρο 35: Χρηματικό Βραβείο

Άρθρο 36: Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Κατάργηση Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού

 

Άρθρο 40: Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 08-05-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.