Νόμος 3838/10

Ν3838/2010: Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3838/2010: Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 49/Α/2010), 24-03-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποιήσεις του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Β: Συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών στην ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 14: Δικαίωμα του εκλέγειν

Άρθρο 15: Αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Άρθρο 16: Άσκηση του δικαιώματος

Άρθρο 17: Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Άρθρο 18: Σύνταξη ειδικών εκλογικών καταλόγων

Άρθρο 19: Τήρηση και ενημέρωση ειδικών εκλογικών καταλόγων - Ειδικές περιπτώσεις διαγραφής

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 22: Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης

Άρθρο 23: Πολιτογράφηση ομογενών κατόχων ειδικών δελτίων ταυτότητας ομογενούς

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Περιφερειακή διαίρεση της κρατικής διοίκησης

Άρθρο 28: Διάθεση ποσοστού επί του παραβόλου

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3386/2005

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα 24-03-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.