Νόμος 3838/10 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αλλοδαποί που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη Χώρα μπορούν να ζητήσουν την πολιτογράφηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και επόμενα του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός τροποποιείται με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 13 του παρόντος νόμου, εφόσον προσκομίζουν με τη δήλωση και αίτηση τους κάθε έγκυρο τίτλο διαμονής, εκτός των προσωρινών.

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31 παράγραφος 4 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διεκπεραιώνεται μέσα σε προθεσμία δύο ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.