Νόμος 3284/04

Ν3284/2004: Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3284/2004: Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ΦΕΚ 217/Α/2004), 10-11-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Κεφάλαιο Α: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας

 

I. Με τη γέννηση

 

Άρθρο 1

 

IΑ. Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα

 

Άρθρο 1Α

 

ΙΒ. Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα

 

Άρθρο 1Β

 

ΙΙ. Με αναγνώριση

 

III. Με υιοθεσία

 

IV. Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις

 

V. Με πολιτογράφηση

 

Άρθρο 5: Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης

Άρθρο 5Α: Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης

Άρθρο 5Β: Λόγοι ασφαλείας

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά πολιτογράφησης

Άρθρο 7: Διαδικασία πολιτογράφησης

Άρθρο 7Α

Άρθρο 7Β: Περιπτώσεις παραπομπής στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας

Άρθρο 8: Απόφαση πολιτογράφησης - Αιτιολόγηση

Άρθρο 9: Ορκωμοσία

Άρθρο 10: Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό

Άρθρο 11: Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου

Άρθρο 12: Επιτροπή Πολιτογράφησης

Άρθρο 13: Τιμητική πολιτογράφηση

 

VI. Ειδικές περιπτώσεις κτήσης ιθαγένειας

 

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Β: Απώλεια ιθαγένειας

 

I. Λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας

 

II. Λόγω εκπτώσεως

 

Άρθρο 17

 

III. Λόγω δήλωσης αποποίησης

 

IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους

 

Άρθρο 19

 

V. Λόγω υιοθεσίας από αλλοδαπό

 

VI. Απώλεια με δήλωση λόγω γάμου με Έλληνα

 

Κεφάλαιο Γ: Ανάκτηση ελληνικής ιθαγένειας

 

Κεφάλαιο Δ: Αρμοδιότητα επί θεμάτων ιθαγένειας και απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας

 

Άρθρο 25: Αρμοδιότητα επί θεμάτων Ιθαγένειας

Άρθρο 26: Διαδικασία επί αιτήσεων καθορισμού Ιθαγένειας

Άρθρο 26Α: Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας

Άρθρο 28: Συμβούλιο Ιθαγένειας

 

Κεφάλαιο Ε: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Προθεσμίες

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 35: Διατηρούμενες διατάξεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-11-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.