Νόμος 3284/04 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διατηρούνται σε ισχύ:

 

α) Το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 1832/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/1989),

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 24/Α/2000),

γ) Τα άρθρα 59 παράγραφος 1 περίπτωση β' και 76 παράγραφος 6 του νόμου 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2001), και

δ) Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του νόμου 3146/2003 Οργάνωση και άσκηση εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 125/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.