Νόμος 3284/04 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αρμοδιότητα επί θεμάτων Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα θέματα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

2. Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ανεξαρτήτως νομικής βάσης κτήσης, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. α. Κάθε έτος οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας αποστέλλουν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατά λόγο χωρικής τους αρμοδιότητας, πίνακες με στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν μετά την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνουν τη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, ενδείξεις ως προς το φύλο και την ενηλικότητα ή μη, καθώς και την ιθαγένεια της χώρας προέλευσης.

 

β. Η αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Ιθαγένεια από πιστοποιημένο χρήστη της υπηρεσίας Ιθαγένειας στην οποία κατατίθεται. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 36 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.