Νόμος 3284/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τιμητική πολιτογράφηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας, τηρουμένων των προϋποθέσεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ανεξαρτήτως της συνδρομής των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 5, καθώς και αυτών των άρθρων 6 έως και 8 του παρόντος, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση μπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό συμφέρον της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται, για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος βεβαίωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 179 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.