Νόμος 3164/03 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ολοκληρώνεται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής με την έγκριση ως κατάλληλων, θέσεων για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] 114218/1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1016/Β/1997), ως εξής:

 

n.3164.03.1

 

Α. Βόρεια Ανατολική Αττική:

 

α) θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού

 

n.3164.03.2

 

β) θέση Τρύπες Πολυδενδρίου

 

n.3164.03.3

Β. Νότια - Ανατολική Αττική:

 

α) θέση Φοβόλες Κερατέας, με την επιφύλαξη θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

 

n.4122.13

 

β) θέση Βραγόνι Κερατέας Λαυρεωτικής

 

n.3164.03.4

 

γ) θέση Λατομείο Κυριακού.

 

n.3164.03.5

 

Σε περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση Φοβόλες Κερατέας, η θέση Βραγόνι Κερατέας δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατάλληλες θέσεις για τη Νότια - Ανατολική Αττική

 

Γ) Δυτική Αττική:

 

α) θέση Σκαλιστήρι Φυλής Άνω Λιοσίων

 

n.3164.03.6

 

Η θέση του Λατομείου Μουσαμά, όπως αποτυπώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση, εγκρίνεται ως κατάλληλη για την υποδοχή των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της Δυτικής Αττικής.

 

β) θέση Μελετάνι Μάνδρας

 

n.3164.03.7

 

Δ. Νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα:

 

α) θέση Λαχνός Κυθήρων

 

n.3164.03.8

 

β) θέση Ποταμός Κυθήρων

 

n.3164.03.9

 

γ) θέση Μύλοι Αντικυθήρων

δ) θέση Κόκκινος Λάκκος Αντικυθήρων

 

n.3164.03.10

Οι ανωτέρω θέσεις αποτυπώνονται με διακεκομμένη ή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή σε αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000 και σημειώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:100.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 

Αντίγραφα των διαγραμμάτων και του χάρτη σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

2. Εκτός από τη θέση στον Ελαιώνα Αττικής,

 

n.3164.03.12

 

για την οποία έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης με την από 01-11-2000 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και της θέσης στο Σχιστό Κορυδαλλού,

 

n.3164.03.11

 

στην οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης, εγκρίνονται ως κατάλληλες επιπλέον έξι θέσεις για την εγκατάσταση Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης αποβλήτων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, στις περιοχές:

 

Ελληνικού Αλίμου

 

n.3164.03.16

 

Γλυφάδας

 

n.3164.03.17

 

Βιομηχανικό Πάρκο Κηφισιάς

 

n.3164.03.13

 

Βιομηχανικό Πάρκο Χαμομηλίου

 

n.3164.03.14

 

Γουδίου και Κόμβου Περιφερειακής Υμηττού Καισαριανής,

 

n.3164.03.15

 

όπως αποτυπώνονται σε αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Αντίγραφα των διαγραμμάτων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στις θέσεις των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α' του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

4. Με απόφαση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίνονται ως κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

5. Για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως ολοκληρώνεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την έγκριση και τροποποίηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ίδρυσης και λειτουργίας τους.

 

6. Στις δύο ζώνες προστασίας που καθορίστηκαν με το από 31-08-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 544/Δ/1978) επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων διάθεσης και διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον αυτές εντάσσονται σε σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

7. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων θεωρούνται, για κάθε έννομη συνέπεια, έργα υποδομής ιδιαίτερης σημασίας. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση των έργων και των εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου. Ο σκοπός αυτών των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θεωρείται δημόσιας ωφέλειας, χαρακτηρίζονται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και κηρύσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπέρ του φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 6, των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 και των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του νόμου 2730/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που κηρύσσονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

8. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται άλλος ή άλλοι Δήμοι ή Σύνδεσμοι Δήμων ως φορείς διαχείρισης, εν όλω ή εν μέρει, των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

9. Αν ο φορέας διαχείρισης δεν προβαίνει στην υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του σχεδίου καθίσταται η οικεία Περιφέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013).

 

10. α) Για την εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), εκτός από τις θέσεις που εγκρίνονται ως κατάλληλες με τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ως κατάλληλες θεωρούνται και οι θέσεις που εμπίπτουν σε περιοχές στις οποίες επιτρέπεται, από τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις, η εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων της ίδιας κατηγορίας με αυτή των μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης.

 

β) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1650/1986 αντί και περιφερειακό τίθεται ή περιφερειακό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.