Νόμος 3130/03

Ν3130/2003: Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3130/2003: Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 76/Α/2003), 28-03-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τρόποι στέγασης

Άρθρο 2: Μισθώσεις ακινήτων

Άρθρο 3: Τρόποι διενέργειας μισθώσεων

Άρθρο 4: Διάρκεια μισθώσεων

Άρθρο 5: Αρμόδια υπηρεσία σύναψης μισθώσεων

Άρθρο 6: Προκαταρκτική διαδικασία μίσθωσης

Άρθρο 7: Περιεχόμενο διακήρυξης

Άρθρο 8: Δημοσίευση διακήρυξης

Άρθρο 9: Επιτροπή Στέγασης

Άρθρο 9Α

Άρθρο 10: Διεξαγωγή δημοπρασίας

Άρθρο 11: Πρακτικό καταλληλότητας

Άρθρο 12: Προφορική μειοδοτική δημοπρασία

Άρθρο 13: Ενστάσεις

Άρθρο 14: Έγκριση πρακτικών

Άρθρο 15: Σύμβαση μίσθωσης

Άρθρο 16: Επαναληπτική δημοπρασία

Άρθρο 17: Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής - απόδοσης μισθωμένου ακινήτου

Άρθρο 18: Φθορές μισθωμένων ακινήτων

Άρθρο 19: Πρόωρη λύση μίσθωσης

Άρθρο 20: Μεταβολή στέγασης υπηρεσιών

Άρθρο 21: Πληρωμή μισθώματος - Μεταβολή στο πρόσωπο του εκμισθωτή

Άρθρο 22: Εξωσυμβατική χρήση - Παράταση μίσθωσης

Άρθρο 23: Θεμιτό μίσθωμα

Άρθρο 24: Αρμοδιότητες Επιτροπής Στέγασης

Άρθρο 25: Διαμονή υπαλλήλων σε ακίνητα που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες

Άρθρο 26: Εξαιρέσεις εφαρμογής

Άρθρο 27: Στέγαση σε ακίνητα άλλων χρήσεων

Άρθρο 27Α: Ρυθμίσεις για τη στέγαση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 28: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 30: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την αναγνώριση των δικαιούχων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτήματος ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ για την ανέγερση του Ολυμπιακού Χωριού

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Παραχώρηση κατά χρήση του σταδίου με την επωνυμία Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης

Άρθρο 47: Ρύθμιση θεμάτων των ακινήτων των περιοχών Καράβολα και Μάχης της Κρήτης για την αναβάθμιση της εισόδου της Ολυμπιακής Πόλης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Άρθρο 48: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-03-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.