Νόμος 3130/03 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 30-09-2003 και μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 31-12-2003.

 

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης υ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τη 15-09-2003.

 

4. Η περίπτωση (iii) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iii. για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), καθώς και Κέντρο Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών, για επενδύσεις προσθήκης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και για επενδύσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.

 

Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής καταλαμβάνει και τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο 2601/1998 που έχουν υποβληθεί και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπαγωγής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.