Νόμος 3130/03 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ως άνω τεχνικές μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου, που απορρέουν από δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, που συνάπτονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.