Νόμος 3130/03 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{γ) Η μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της σύμβασης περί μετασχηματισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και επέρχεται την ημέρα έναρξης ισχύος του μετασχηματισμού, Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε νομοθετικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης γενικής ή ειδικής. Επίσης δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

 

Οι μεταγραφές και λοιπές κατά νόμο απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και κινητά, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημέρα καταχώρισης της σύμβασης περί μετασχηματισμού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων.}

 

2. Ειδικά στην ανακηρυχθείσα ως Μεγάλου Εθνικού Χορηγού, στην κατηγορία τηλεπικοινωνιών, Κοινοπραξία Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ - CΟSΜΟTΕ - ΟΤΕΝΕΤ, που συστήθηκε για την εκτέλεση της Χορηγίας αυτής προς την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004) και μόνον για το σκοπό αυτόν, παρέχεται, από την ημερομηνία σύστασης της, η ευχέρεια της έκδοσης φορολογικών στοιχείων απευθείας από και προς τα μέλη της Κοινοπραξίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.