Νόμος 3105/03 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 5 του νόμου αυτού και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες, συνεδριάζει και αποφασίζει για θέματα Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε ορισθεί στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης με τις υπ' αριθμούς Τ/3888/2001 (ΦΕΚ 137/ΝΠΔΔ/2001) και Τ/284/2001 (ΦΕΚ 284/ΝΠΔΔ/2001) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) καταργούνται.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) καταργούνται

 

4. Το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 483/1976 (ΦΕΚ 256/Α/1976) καταργείται.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.