Νόμος 3105/03 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Από το καθοριζόμενο ημερήσιο δικαίωμα της παραγράφου 1 υπέρ του Ταμείου Λαϊκών Αγορών, ποσό 0,15 ευρώ αποδίδεται στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ανάλογα με το εισπραττόμενο, κατά μήνα, από τα μέλη της κάθε Ομοσπονδίας ποσό. Το ποσό αυτό μπορεί να διατίθεται για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας και την προβολή των λαϊκών αγορών, καθώς και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των πιο πάνω Ομοσπονδιών. Το ποσό για τις ανάγκες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του αποδιδόμενου σε κάθε Ομοσπονδία ποσού.

 

Η διάθεση του ποσού από τις Ομοσπονδίες, για τους σκοπούς του νόμου, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Το παραπάνω χρηματικό ποσό κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των ομοσπονδιών της παραγράφου 5 του νόμου [Ν] 1023/1980.

 

Ο τρόπος, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης, η αναγκαία αναπροσαρμογή του ποσού αυτού και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.