Νόμος 2843/00 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2257/1994 (ΦΕΚ 197/Α/1994) όπως αντικαταστάθηκε κατ' αρχήν από το άρθρο 11 του νόμου 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/1998) και στη συνέχεια από το άρθρο 22 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999) καταργείται. Σε κάθε περίπτωση το Δημόσιο διατηρεί τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/2006).

 

2. Τα τυχόν ελλείμματα που προκύπτουν στο Ταμείο Ασφάλισης του Προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος αναλαμβάνονται από το Δημόσιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.