Νόμος 2843/00

Ν2843/2000: Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2843/2000: Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 219/Α/2000), 12-10-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Παροχή πιστώσεων για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - μελών του και ειδικοί διαπραγματευτές

 

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος

Άρθρο 2: Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Άρθρο 3: Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας

Άρθρο 4: Όροι για την αγορά μετοχών με πίστωση

Άρθρο 5: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύμβαση πίστωσης

Άρθρο 6: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 7: Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - μελών του

Άρθρο 9: Ειδικός Διαπραγματευτής εντός και εκτός κύκλου και θέματα συναλλαγών

 

Κεφάλαιο Β: Επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

 

Άρθρο 10: Σκοπός

Άρθρο 11: Σύσταση εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία

Άρθρο 12: Ενεργητικό της εταιρείας

Άρθρο 13: Δανεισμός της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία

Άρθρο 14: Ασφαλίσεις

Άρθρο 15: Υποχρεωτική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Άρθρο 16: Διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Άρθρο 18: Σχέσεις πλοιοκτητριών εταιρειών και διαχειρίστριας εταιρείας

Άρθρο 19: Σημαντικές συναλλαγές

Άρθρο 20: Εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων

Άρθρο 21: Διανομή κερδών

Άρθρο 22: Εποπτεία - Κυρώσεις

Άρθρο 23: Φορολογία

Άρθρο 24: Περιορισμοί

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Θέματα Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

Άρθρο 28: Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 29: Θέματα Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων

Άρθρο 32: Περιορισμοί διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών

Άρθρο 34: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Άρθρο 36

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-10-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.