Νόμος 2731/99

Ν2731/1999: Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2731/1999: Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 138/Α/1999), 05-07-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 10: Άσκηση Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας μέσω μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Άρθρο 11: Ορισμός - Ειδικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Άρθρο 12: Εκτέλεση Προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Άρθρο 18: Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Άρθρο 19: Ρύθμιση Θεμάτων της Επιτροπής Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 25

Άρθρο 29

Άρθρο 34

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-07-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.