Νόμος 2731/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ψ, ως εξής:

 

{ψ. Επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου, μόνο για επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους.

 

Ενισχυόμενες δαπάνες:

 

Οι προβλεπόμενες δαπάνες στην περίπτωση της παραγράφου 1.α του παρόντος άρθρου.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση χ' ως εξής:

 

{χ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της περίπτωσης ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τόσο των νέων, όσο και των παλαιών φορέων, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων.}

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998 όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ψ' ως εξής:

 

{ψ. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχονται ποσοστά ενίσχυσης ως εξής:

 

Περιοχή

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ποσοστό Επιδότησης Τόκων

Ποσοστό Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Δ'

40%

40%

40%

Γ'

35%

35%

35%

Β'

35%

35%

35%

Α'

35%

35%

35%

 

ή εναλλακτικά

 

Περιοχή

Ποσοστό Φορολογικής Απαλλαγής (Αφορολόγητο Αποθεματικό)

Ποσοστό Επιδότησης Τόκων

Δ'

100%

40%

Γ'

70%

35%

Β'

70%

35%

Α'

70%

35%

}

 

4. Στο εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998 όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση xiii ως εξής:

 

{xiii. Επιχειρήσεις ναυπήγησης ή και επισκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου της περίπτωσης ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.