Νόμος 2682/99 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

 

α) Των άρθρων 75 έως και 88, του άρθρου 90 και της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993).

β) Του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976).

γ) Των άρθρων 37 και 38 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

δ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 11, του άρθρου 14 και της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992).

ε) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α/1984).

στ) Των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2187/1994 (ΦΕΚ 16/Α/1994).

ζ) Της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953).

η) Της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

θ) Της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

ι) Του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991).

 

2. Επίσης καταργείται και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.