Νόμος 2093/92 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα τύπου JEEP


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων τύπου JEEP, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά) επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976), όπως ισχύει, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 20 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 

2. Στα αυτοκίνητα τύπου JEEP αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953), όπως ισχύει, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 

3. Στα λοιπά αυτοκίνητα τύπου JEEP, ανεξάρτητα από κατηγορία (επιβατικά ή φορτηγά), επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2367/1953, για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας.

 

4. Ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τύπου JEEP γίνεται με βάση τη φορολογήσιμη ισχύ του κινητήρα σε ίππους, η οποία καθορίζεται ως το γινόμενο του κυλινδρισμού του κινητήρα του οχήματος σε κυβικά εκατοστά επί το συντελεστή 0,007.

 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991), κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου αυτού παύει να ισχύει.

 

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-1993.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.