Νόμος 2308/95

Ν2308/1995: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου - Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2308/1995: Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 114/Α/1995), 15-06-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση

Άρθρο 2: Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

Άρθρο 2Α

Άρθρο 2Β

Άρθρο 3: Κτηματογράφηση - Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

Άρθρο 3Α: Έλεγχος νομιμότητας

Άρθρο 4: Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

Άρθρο 5: Διατυπώσεις

Άρθρο 6: Αιτήσεις διόρθωσης

Άρθρο 6Α

Άρθρο 7: Ενστάσεις

Άρθρο 7Α

Άρθρο 8: Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των ενστάσεων

Άρθρο 8Α

Άρθρο 8Β

Άρθρο 9: Δεύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

Άρθρο 10: Προσφυγή στη δευτεροβάθμια επιτροπή

Άρθρο 10Α

Άρθρο 11: Περάτωση της κτηματογράφησης

Άρθρο 12: Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Άρθρο 13: Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 13Α

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-06-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.