Νόμος 2459/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κατάργηση απαλλαγών από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και άλλες κατηγορίες φόρων και τελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται οι διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2366/1953 (ΦΕΚ 83/Α/1953).

 

2. Των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3560/1956 (ΦΕΚ 222/Α/1956), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4262/1962 (ΦΕΚ 187/Α/1962) με εξαίρεση τα αυτοκίνητα οχήματα που κινούνται αποκλειστικά εντός των χώρων των αεροδρομίων και της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 122/1969 (ΦΕΚ 26/Α/1969).

 

3. Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α/1957) που αναφέρονται στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 297/1969 (ΦΕΚ 194/Α/1969).

 

5. Της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 272/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976), όσον αφορά τους δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπές εισφορές που εισπράττονται στα Τελωνεία.

 

6. Που αναφέρονται στις εξαιρέσεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των ασθενοφόρων οχημάτων και νεκροφόρων αμαξών, οι οποίες διαλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976) και του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) όπως ισχύουν. Δεν καταργείται η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα δωρεάν παραχωρούμενα ή αποστελλόμενα καινουργή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ασθενοφόρα οχήματα στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

7. Της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 363/1976 (ΦΕΚ 152/Α/1976).

 

8. Της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976).

 

9. Του άρθρου 225 του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 93/Α/1980) όσον αφορά τους δασμούς, φόρους, τέλη και λοιπές εισφορές που εισπράττονται στα τελωνεία.

 

10. Της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α/1985).

 

11. Της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987) και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

12. Της απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών Δ.246/12/01-03-1988 (ΦΕΚ 195/Β/1988), που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989) και μόνο όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα.

 

13. Των άρθρων 25 και 26 της Δ.245/11/01-03-1988 Απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ 195/Β/1988) με διόρθωση σφαλμάτων στο (ΦΕΚ 307/Β/1988), που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989) που αναφέρονται στην ατέλεια των προσωπικών ειδών των Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό, και μόνο όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς.

 

Επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν στην κατοχή τους στις 31-12-1996 τα πιο πάνω πρόσωπα, στην περίπτωση τελωνισμού τους, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα υπολογιστεί με βάση τους συντελεστές του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

14. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 1940/1991 (ΦΕΚ 40/Α/1991).

 

15. Της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

16. Της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992).

 

17. Της παραγράφου 8 τους άρθρου 26 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

18. Της περίπτωσης β' της παραγράφου 28 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).

 

19. Των γενικών ή ειδικών διατάξεων νόμων με τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από το Εφάπαξ Πρόσθετο Ειδικό Τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων - οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που η απαλλαγή από το τέλος αυτό συνδυάζεται με την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας με εξαίρεση:

 

α)α) τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται με τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν κάθε φορά για τους αναπήρους.

 

β)β) τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία παραλαμβάνονται από επιχειρήσεις και κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός ιδιωτικών χώρων βάσει ειδικής άδειας του Υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1798/1988 και

 

γ)γ) τα αυτοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής - χρήσης στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παραλαμβάνονται βάσει των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 και του νόμου [Ν] 2337/1995.

 

Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει από 01-01-1997, με εξαίρεση για τα είδη και οχήματα, για τα οποία είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού μέχρι 31-12-1996 και συνέτρεχαν κατά την ημερομηνία κατάθεσης τους οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.