Νόμος 2539/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Δημοτικές αρχές - Υποψηφιότητες - Κατανομή εδρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αριθμός των μελών κάθε δημοτικού συμβουλίου, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, προσαυξάνεται κατά μία μονάδα για καθένα δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό τριακόσιους (300) κατοίκους και άνω, πλην του δημοτικού διαμερίσματος, του οποίου οικισμός ορίζεται έδρα του δήμου, εφόσον αυτό έχει πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Αν το άθροισμα των μελών δημοτικού συμβουλίου, είναι άρτιος αριθμός, τότε στον αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου προστίθεται μία μονάδα και το τελικό αυτό άθροισμα (περιττός αριθμός) αποτελεί το συνολικό αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων, που συνιστώνται στα δημοτικά διαμερίσματα τριακοσίων κατοίκων και άνω, είναι και μέλη των δημοτικών συμβουλίων και καταλαμβάνουν τις ανωτέρω επιπλέον έδρες.

 

Αυτοί εκλέγονται από τους εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δημοτικού διαμερίσματος μαζί με τα λοιπά μέλη του τοπικού συμβουλίου.

 

Αν ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτός προκύπτει από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, είναι κατώτερος του αριθμού 19 στους δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών, τότε αυτός προσαυξάνεται κατά τόσες μονάδες, όσες υπολείπονται, ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου να γίνει 19.

 

Οι έδρες αυτές προστίθενται στον αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και υποψήφιους συμβούλους. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 για τους δήμους και του άρθρου 39 για τις κοινότητες, μπορεί δε να αυξηθεί έως 50% του αριθμού αυτού. Η ίδια αύξηση μπορεί να γίνει και στον αριθμό των υποψήφιων συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων των άρθρων 120 και 135 έως 156. Το κλάσμα που προκύπτει δεν λαμβάνεται υπόψη.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με βάση αυτά, οι έδρες που αναλογούν στα 3/5 και στα 2/5 έχουν αντίστοιχα ως εξής:

 

στα 7-μελή συμβούλια 5 και 2
στα 9-μελή συμβούλια 6 και 3
στα 11-μελή συμβούλια 7 και 4
στα 13-μελή συμβούλια 8 και 5
στα 15-μελή συμβούλια 9 και 6
στα 17-μελή συμβούλια 11 και 6
στα 19-μελή συμβούλια 12 και 7
στα 21-μελή συμβούλια 13 και 8
στα 23-μελή συμβούλια 14 και 9
στα 25-μελή συμβούλια 15 και 10
στα 27-μελή συμβούλια 17 και 10
στα 29-μελή συμβούλια 18 και 11
στα 31-μελή συμβούλια 19 και 12
στα 33-μελή συμβούλια 20 και 13
στα 35-μελή συμβούλια 21 και 14
στα 37-μελή συμβούλια 23 και 14
στα 39-μελή συμβούλια 24 και 15
στα 41-μελή συμβούλια 25 και 16
στα 43-μελή συμβούλια 26 και 17
στα 45-μελή συμβούλια 27 και 18.}

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται το εξής:

 

{με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 76Α.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:

 

για τα 11-μελή συμβούλια οι έδρες της Α' κατανομής είναι 6 και της Β' κατανομής 5.
για τα 13-μελή συμβούλια 7 και 6 αντίστοιχα
για τα 15-μελή συμβούλια 8 και 7 αντίστοιχα
για τα 17-μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα
για τα 19-μελή συμβούλια 10 και 9 αντίστοιχα
για το 21-μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα
για τα 23-μελή συμβούλια 12 και 11 αντίστοιχα
για τα 25-μελή συμβούλια 13 και 12 αντίστοιχα
για τα 27-μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα
για τα 29-μελή συμβούλια 15 και 14 αντίστοιχα
για το 31-μελή συμβούλια 16 και 15 αντίστοιχα
για τα 33-μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα
για τα 35-μελή συμβούλια 18 και 17 αντίστοιχα
για τα 37-μελή συμβούλια 19 και 18 αντίστοιχα
για το 39-μελή συμβούλια 20 και 19 αντίστοιχα
για τα 41-μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα
για τα 43-μελή συμβούλια 22 και 21 αντίστοιχα
για τα 45-μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα.}

 

6. Στο προεδρικό διάταγμα 410/1995 προστίθεται άρθρο 76Α, το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 76Α: Κατανομή των εδρών των δημοτικών συμβουλίων στους νέους δήμους

 

Στους δήμους που προέρχονται από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους λειτουργούν τοπικά συμβούλια, μετά την κατανομή του συνολικού αριθμού των εδρών σε καθένα συνδυασμό, επιτυχόντα και επιλαχόντες, η περαιτέρω προσκύρωση των εδρών, γίνεται ως εξής: Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει πρώτα τόσες έδρες όσοι είναι οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων τους οποίους εκλέγει και οι εναπομένουσες έδρες καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους κατά τη σειρά της επιτυχίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.