Νόμος 2168/93

Ν2168/1993: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2168/1993: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 147/Α/1993), 03-09-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 2: Εισαγωγή από το εξωτερικό

Άρθρο 3: Εξαγωγή - Επανεξαγωγή

Άρθρο 3Α: Εξαγωγή - Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό

Άρθρο 4: Διαμετακόμιση

Άρθρο 4Α: Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία

Άρθρο 5: Κατασκευή στο εσωτερικό

Άρθρο 6: Εμπορία - διάθεση

Άρθρο 7: Κατοχή

Άρθρο 8: Κατοχή όπλων για θήρα

Άρθρο 9: Όπλα σε πλοία και αεροσκάφη

Άρθρο 10: Οπλοφορία

Άρθρο 11: Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών. Χρήση εκρηκτικών υλών

Άρθρο 12: Άσκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών

Άρθρο 13: Όπλα και αντικείμενα στις φυλακές

Άρθρο 14: Οπλοχρησία

Άρθρο 15: Διακεκριμένες περιπτώσεις

Άρθρο 16: Κατάσχεση - Δήμευση

Άρθρο 17: Ειδικές ποινικές διατάξεις

Άρθρο 18: Χορήγηση και ανάκληση αδειών

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων

Άρθρο 20: Έλεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών τιμών

Άρθρο 21: Ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων

Άρθρο 22: Διοικητικές κυρώσεις

 

Προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθμός 1991/477/ΕΟΚ (L 256/1991)

 

Άρθρο 23: Έννοια όρων - έκταση εφαρμογής

Άρθρο 24: Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου

Άρθρο 25: Απόκτηση όπλου από κάτοικο άλλου κράτους - μέλους της Κοινότητας

Άρθρο 26: Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα

Άρθρο 27: Εξαιρέσεις

Άρθρο 28: Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 28Α: Παραρτήματα

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων

Άρθρο 31: Ειδικός λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού

Άρθρο 34

Άρθρο 36

Άρθρο 39

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα II

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-09-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.