Νόμος 2168/93 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όποιος κατέχει παράνομα όπλα και λοιπά αντικείμενα, που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, πλην των κυνηγετικών, παραμένει ατιμώρητος αν παραδώσει αυτά στην αστυνομική αρχή, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα παραδιδόμενα επιστρέφονται στους κατοίκους τους εάν, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την παράδοση, εφοδιασθούν με άδεια κατοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Όσα δεν επιστρέφονται περιέρχονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο, παραδίδονται δε από την οικεία αστυνομική αρχή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

2. Η δικογραφία που σχηματίζεται, για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

 

3. Μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής της δασικής αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. Όσοι είναι ήδη εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής υποχρεούνται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να το καταθέσουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή για να εφοδιασθούν με άδεια κατοχής, χωρίς την υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού. Η αστυνομική αρχή δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, ειδικά χορηγούμενου για το λόγο αυτόν αν έχει αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του αιτούντος.

 

4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η οποία έληξε την 26-06-1996, παρατείνεται μέχρι την 31-08-1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.