Νόμος 2168/93 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο [Ν] 456/1976 Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

 

{Άρθρο 5Α: Συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων και κροτίδων

 

1. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή και χρήση συσκευών εκτόξευσης κροτίδων απαγορεύεται.

 

2. α. Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

 

β. Οι έμποροι και κατασκευαστές των ανωτέρω συσκευών τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρούν τα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.

 

γ. Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, τις τελωνειακές υπηρεσίες και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Άδεια αγοράς χορηγείται σε κατόχους αδειών εμπορίας των ανωτέρω ειδών και στα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αγορά, τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 4 υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια κατοχής από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

 

δ. Η κατοχή συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, από ιδιώτες που δεν κατέχουν άδεια αγοράς, απαγορεύεται.

 

3. α. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο περί όπλων και εκρηκτικών υλών αδειών.

 

β. Επίσης, δεν χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες σε καταδικασθέντες σε φυλάκιση για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, πριν από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έκτιση ή τη με χάρη άφεση ή την παραγραφή της ποινής και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή για όσα χρόνια διαρκεί η αναστολή.

 

4. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, δύναται η αστυνομική αρχή να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει τις ανωτέρω άδειες.

 

5. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή φωτοβολίδων, υλικών, πυροτεχνικών αθυρμάτων και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 

6. Φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνικά αθύρματα, που καθίστανται άχρηστα ή επικίνδυνα, για οποιονδήποτε λόγο, καταστρέφονται. Ο τρόπος και η διαδικασία καταστροφής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

7. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των αδειών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο καθορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 456/1976 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 και 5Α παράγραφοι 1, 2 εδάφια α', β' και γ' του παρόντος νόμου, ως και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

 

2. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5 και 5Α, παράγραφος 2 εδάφιο δ', τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.