Νόμος 2168/93 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από 01-10-1993 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι συντάκτες μέλη των Ενώσεων Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας αφ' ενός και Πελοποννήσου, Νήσων και Ηπείρου αφ' ετέρου, διακοπτόμενης της ασφάλισης τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Οι εισφορές για τον κλάδο Συντάξεων καθορίζονται του μεν εργοδότη σε 7,5% επί των αποδοχών των απασχολουμένων σ' αυτόν, του δε ασφαλισμένου σε 8,5% επί των ιδίων αποδοχών.

 

Η εισφορά του εργοδότη για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας καθορίζεται σε 2% επί των αποδοχών των απασχολουμένων. Οι καταβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εισφορές ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.